Checklist geuractiviteiten vanuit het Activiteitenbesluit (DCMR)

DCMR heeft een checklist opgesteld als hulpmiddel voor toezichthouders. De checklist richt zich vooral op toezicht bij de activiteit 'bereiden van voedingsmiddelen'. Maar veel andere activiteiten uit hoofdstuk 3 en 4 bevatten vergelijkbare geurvoorschriften. De checklist is daarom ook bruikbaar voor toezicht op andere geurrelevante activiteiten uit hoofdstuk 3 en 4 van het Activiteitenbesluit. Lees ook de toelichting bij deze checklist.

Datum:

Bedrijf:

Controlerend ambtenaar:

Checklist

Onderdeel (Toelichting beschikbaar)

Gecontroleerd

Oordeel

Toelichting

A. Hygiëne

Ja

Nee

OK

NOK

Is afval geurvrij opgeslagen en afgevoerd?

Wordt afvalwater geurvrij behandeld (vetvanger) en geloosd?

Worden morsingen opgeruimd voordat geuroverlast op kan treden?

B. Bedrijfsomstandigheden

Ja

Nee

OK

NOK

Komt de aard van de werkzaamheden overeen met de melding?

Komt de mate van de werkzaamheden overeen met de melding?

Zijn het onderhoud en de vervanging van filters geregeld?

- wanneer

- door wie

- logboek

Maak eventueel foto's van de situatie binnen/buiten het bedrijf

C. Ventilatie

Ja

Nee

OK

NOK

Voorkomt de ventilatie ontsnappen van geuren door open ramen, deuren of naar andere ruimten?

Is toevoer van verse lucht mogelijk?

D. Afzuiging

Ja

Nee

OK

NOK

Worden dampen/gassen op het oog doelmatig afgezogen (of wordt papiertje tegen rooster gezogen)?

Zijn de afvoerkanalen op het oog lekdicht?

E. Afvoerpijp

Ja

Nee

OK

NOK

Is er een bovendakse afvoer?

Is de uitmonding van de afvoerpijp 2 m boven de hoogste daklijn binnen 25 m?

F. Luchtbehandeling (vetfilter)

Ja

Nee

OK

NOK

Zijn de reinigbare onderdelen (afdekplaten, druppelvanger, roosters) redelijk schoon?

Zijn de vetfilters in doelmatige staat (nog niet verzadigd, nog niet bruin tot zwart gekleurd)?

Is er een ontgeuringsinstallatie?

Is de ontgeuringsinstallatie in gebruik?

Is er hooguit een zwakke geur waarneembaar in/nabij de uitlaat van het filter? (let daarbij ook op nieuwe geuren, zoals ozon)

Is het actiefkoolfilter vrij van vetafzetting?

Is er hooguit een zwakke geur waarneembaar van de actiefkoolfilterpatronen/ zakken?

Zit er nog geurneutralisatievloeistof in het vloeistofsproeisysteem?

Geven alle UV-lampen nog licht?

G. Ruik hoever de geur komt

Ja

Nee

OK

NOK

(De bedoeling is om een gevoel te krijgen voor potentiële overlast).