Omgevingsvergunning afwijken

Als het zonneweide niet past in het bestemmingsplan, dan kan een omgevingsvergunning afwijken verleend worden. Dit is een besluit van bevoegd gezag (de gemeente). Het moet dan passen in het gemeentelijk beleid.

Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden:

  1. In het bestemmingsplan is aangegeven dat onder voorwaarden ook een zonneweide is toegestaan. Dit is een 'binnenplanse afwijking' van het bestemmingsplan.
  2. Bij tijdelijk gebruik als zonneweide (maximaal 10 jaar) kan gebruik gemaakt worden van de 'kruimellijst'.
  3. Als a en b niet van toepassing zijn, is een 'buitenplanse afwijking' nodig.

Bij een 'omgevingsvergunning afwijken' moet er een ruimtelijke onderbouwing worden gemaakt. Hierin wordt onderbouwd of de zonneweide past op de locatie. Bij Toestemming Afwijken bestemmingsplan vindt u meer algemene informatie over de Omgevingsvergunning afwijken.

Hieronder vindt u informatie toegespitst op zonneweides.

Ad b. Kruimellijst

Op basis van de 'kruimellijst' is het mogelijk tijdelijke functies toe te staan. Dit kan voor een periode van maximaal 10 jaar. De gemeente weegt wel af of zij de tijdelijke zonneweide op de beoogde locatie wenselijk vindt. Daarom is het van belang bij de aanvraag voor omgevingsvergunning te onderbouwen dat de zonneweide past in het gemeentelijk beleid, goed past op deze locatie en geen overlast geeft voor de omgeving.  Ook moet duidelijk zijn (in de aanvraag) dat de zonneweide na 10 jaar wordt verwijderd. En dat het rendabel is om voor 10 jaar een zonneweide aan te leggen.

Een tijdelijke vergunning voor meer dan 10 jaar is ook mogelijk. Hiervoor is een buitenplanse afwijking (uitgebreide procedure) nodig.

Omdat het een tijdelijke functie betreft, kan de onderbouwing vaak beknopter dan bij een 'buitenplanse afwijking'.

Meer informatie over de onderbouwing vindt u onder: Ruimtelijke onderbouwing

Ad c. Buitenplanse afwijking

Bij een 'buitenplanse afwijking' moet een ruimtelijke onderbouwing toegevoegd worden. Op basis hiervan weegt de gemeente af of zij wil afwijken van het geldende bestemmingsplan om de zonneweide mogelijk te maken.

Aangetoond moet worden dat de zonneweide past in het gemeentelijk beleid, goed past op deze locatie en geen overlast geeft voor de omgeving. Er is vaak een meer uitgebreide onderbouwing nodig dan bij de 'kruimellijst afwijking' omdat geen sprake is van een tijdelijke, maar permanente ruimtelijke ingreep. Of omdat de tijdelijke vergunning voor meer dan 10 jaar is.

Meer informatie over de onderbouwing vindt u onder: Ruimtelijke onderbouwing

Het is verstandig overleg te hebben met de gemeente over de benodigde procedures. Zij kunnen aangeven of de zonneweide op de door u beoogde locatie past in het beleid. Ook kunnen zij u informeren over de onderzoeken die nodig zijn om de 'omgevingsvergunning afwijken' te onderbouwen.


Hoe werkt het onder de omgevingswet