Hoofdcategorie G: Eenden

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan niet onderaan deze pagina. Deze eindnoten staan op de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten 1) t/m 3) op onderstaande pagina zijn toegevoegd door InfoMil. De voetnoten a t/m j volgen uit de lijst Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij op Rijksoverheid.nl.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijnstof

categorie

ammoniak1)

geur2)

fijnstof3)

G 1

diercategorie ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden

G 1.1 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 40% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7) 3 0,032 0,29 118
G 1.1

chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2008.08.V6,BWL 2013.08.V3) 3

0,032 0,34 118
G 1.2

biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2010.27.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2013.02.V5) 3

0,096 0,27 46
G 1.2

biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2009.13.V7, BWL 2010.28.V7, BWL 2015.04.V5) 3

0,096 0,27 73
G 1.3 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2005.01.V8, BWL 2008.06.V7, BWL 2014.01.V4) 3 0,096 0,34 118
G 1.4 biofilter 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie (BWL 2011.03.V3) 3 0,096 0,27 36
G 1.5 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 70% fijnstofemissiereductie (BWL 2021.033 0,096 0,34 55
G 1.100 overig huisvestingssystemen 0,320 0,49 182

G 2

diercategorie vleeseenden

G 2.1 binnen mesten
G 2.1.1 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 40% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7) 3 0,021 0,29 55
G 2.1.1

chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2008.08.V6,BWL 2013.08.V3) 3

0,021 0,34 55
G 2.1.2

biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2010.27.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2013.02.V5) 3

0,063 0,27 21
G 2.1.2 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2009.13.V7, BWL 2010.28.V7, BWL 2015.04.V5) 3 0,063 0,27 34
G 2.1.3 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2005.01.V8, BWL 2008.06.V7, BWL 2014.01.V4) 3 0,063 0,34 55
G 2.1.4 biofilter 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie (BWL 2011.03.V3) 3 0,063 0,27 17
G 2.1.5

chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 70% fijnstofemissiereductie (BWL 2021.043

0,063 0,34 25
G 2.1.100

overig huisvestingssystemen

0,210 0,49 84
G 2.2 buiten mesten (per afgeleverde eend) 0,019 0,49 niet vastgesteld

G 4

Additionele technieken voor emissiereductie van fijnstof

emissiereductie in procenten
G 4.1

waterluchtwassysteem 33% fijnstofemissiereductie (BWL 2009.19.V3) 16

0 - 33%c
G 4.2 droogfilterwand 40% fijnstofemissiereductie (BWL 2010.29.V3) 18 0 - 40%d
G 4.3 ionisatiefilter 57% fijnstofemissierectie (BWL 2011.01.V1) 21 0 - 57%e
G 4.4

warmtewisselaar 31% fijnstofemissiereductie (BWL 2011.02.V6) 22, 33

zie ook - 31%f , l
G 4.5 warmtewisselaar 13% fijnstofemissiereductie (BWL 2012.03.V6) 22, 33 zie ook 13%f , l
G 4.6 warmtewisselaar 37% fijnstofemissiereductie (BWL 2017.03.V3) 22, 33 zie ook - 37%f , l
G 4.7 warmtewisselaar 50% fijnstofemissiereductie (BWL 2018.05.V2) 22, 33 zie ook 50%f , l
G 4.8 luchtconditioneringsunit; 80% fijnstofemissiereductie (BWL 2020.01) 31 0 - 80%j
G 4.9 stoffilters met 99% verwijdering fijnstof; 50% fijnstofemissiereductie (BWL 2020.0218, 34 0 - 50%d , m
G 4.10 warmtewisselaar; 1 - 95% fijnstofemissiereductie (BWL 2021.0122 zie ook - 1 - 95%f
G 4.11 stoffilters met 99% verwijdering fijnstof; 1 - 95% fijnstofemissiereductie (BWL 2021.0218 0 - 1 - 95%d

c) Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar en kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen binnen de hoofdcategorieën E (kippen), F (kalkoenen) en G (eenden) met uitzondering van andere luchtwassystemen, de biofilter, de additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag E 6.3 en E 6.4 en subcategorie G 2.2 (buiten mesten). Met het rekenmodel Vee-combistof kan het reductiepercentage voor fijnstof voor een combinatie van deze techniek met andere fijnstofreducerende technieken berekend worden. Dit rekenmodel is beschikbaar op de website van Infomil.

d) Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar en kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen onder de categorieën E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, F 1, F 2, F 3, F 4, G 1 en G 2 met uitzondering van subcategorie G 2.2 (buiten mesten). Met het rekenmodel Vee-combistof kan het reductiepercentage voor fijnstof voor een combinatie van deze techniek met andere fijnstofreducerende technieken berekend worden. Dit rekenmodel is beschikbaar op de website van Infomil.

e) Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar en kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen onder de categorieën E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, F 1, F 2, F 3, F 4, G 1 en G 2 met uitzondering van subcategorie G 2.2 (buiten mesten). Met het rekenmodel Vee-combistof kan het reductiepercentage voor fijnstof voor een combinatie van deze techniek met andere fijnstofreducerende technieken berekend worden. Dit rekenmodel is beschikbaar op de website van Infomil.

f) Deze techniek kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen onder de categorieën E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, F 1, F 2, F 3, F 4, G 1 en G 2 met uitzondering van de biologische luchtwassystemen, de biofilter en subcategorie G 2.2 (buiten mesten). In combinatie met interne luchtcirculatie draagt deze techniek bij aan de reductie van de ammoniakemissie. De combinatie van deze techniek met interne luchtcirculatie is als stalsysteem opgenomen bij de diercategorie en in de Regeling ammoniak en veehouderij voorzien van BWL nummer 2010.13 (.V7). Met het rekenmodel Vee-combistof kan het reductiepercentage voor fijnstof voor een combinatie van deze techniek met andere fijnstofreducerende technieken berekend worden. Dit rekenmodel is beschikbaar op de website van Infomil.

j) Deze techniek heeft geen invloed op de ammoniakemissie per dierplaats per jaar en kan worden gecombineerd met alle huisvestingssystemen onder de categorieën E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, F 1, F 2, F 3, F 4, G 1 en G 2 met uitzondering van subcategorie G 2.2 (buiten mesten). Met het rekenmodel Vee-combistof kan het reductiepercentage voor fijnstof voor een combinatie van deze techniek met andere fijnstofreducerende technieken berekend worden. Dit rekenmodel is beschikbaar op de website van Infomil.

l) Voor warmtewisselaars die zijn geplaatst na 15 maart 2021 geldt deze systeembeschrijving niet. Voor warmtewisselaars die zijn geplaatst na 15 maart 2021 geldt de systeembeschrijving BWL 2021.01 (Rav-nummer E 7.18, F 6.12 en G 4.10).

m) Voor stoffilters die zijn geplaatst na 15 maart 2021 geldt deze systeembeschrijving niet. Voor stoffilters die zijn geplaatst na 15 maart 2021 geldt de systeembeschrijving BWL 2021.02 (Rav-nummer E 7.19, F 6.13 en G 4.11).

1) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij

2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

3) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst 'Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij' op rijksoverheid.nl