Mag ik meerdere deelgebieden in één verordening opnemen of moeten dit aparte verordeningen zijn?

Vraag

Kan ik in één verordening voor deelgebieden verschillende normen opnemen? Of moet ik per deelgebied een aparte verordening maken?

Antwoord

U kunt dit in één verordening combineren: in één verordening voor verschillende deelgebieden elk eigen normen opnemen.

Maar het is niet de bedoeling om deze gebieden te versnipperen. Probeert u zoveel mogelijk aan te sluiten bij de grotere gebieden en deze als geheel te benoemen. Bijvoorbeeld:

  • Recreatiegebied
  • Verwevingsgebied
  • Landbouwontwikkelingsgebied
  • Bebouwde kom

Het is zeker niet de bedoeling van de Wet geurhinder en veehouderij om een lappendeken aan normen te creëren.

Het is ook mogelijk om per deelgebied een aparte verordening op te stellen. Bijvoorbeeld als er voor een deelgebied een verordening is, en later blijkt dat ook voor een ander deelgebied een verordening nodig is.