Moet ik bij een beoordeling aanvraag alleen de uitbreiding in dieren toetsen, of de hele veebezetting?

Vraag

Moet ik bij een aanvraag omgevingsvergunning milieu alleen de uitbreiding of de totale veebezetting toetsen aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)?

Antwoord

U moet de totale veebezetting, van het hele bedrijf dus, toetsen aan de Wgv, niet alleen de uitbreiding.

In de Wgv staan wel stand-still-bepalingen: als het aantal dieren niet toeneemt en de geurbelasting niet toeneemt (of de afstand niet afneemt), is vergunningverlening mogelijk.