Waswaterdebiet

Voor een goede werking van het luchtwassysteem moet een bepaalde hoeveelheid waswater over het filterpakket worden verdeeld. Dit kan continu of met een bepaalde frequentie. Dit staat in de systeembeschrijving.

In de opleveringsverklaring staat een waarde voor het waswaterdebiet. Deze waarde is afgestemd op de specifieke praktijksituatie waarin deze luchtwasser staat. Wanneer het debiet lager wordt dan het ingestelde debiet moet de laagdebietalarmering in werking treden.

Geen specifieke waarde waswaterdebiet

In de systeembeschrijving staat geen specifieke waarde (meer) voor het waswaterdebiet. Vanwege de signaalfunctie van de laagdebietalarmering is het niet nodig om hiervoor een 'harde' waarde vast te leggen in de systeembeschrijving. Een schatting voor de specifieke praktijksituatie is voldoende en die waarde staat in de opleveringsverklaring.

Een veehouder hoeft het waswaterdebiet niet te registreren.