Gedragsvoorschriften

Voor het gebruik en het onderhoud van elke luchtwasser moet de veehouder gedragsvoorschriften opstellen. Dit staat in artikel 3.125 lid 5 Activiteitenbesluit.

Gedragsvoorschriften

Wat er in ieder geval in de gedragsvoorschriften moet staan, staat in artikel 3.101 Activiteitenregeling. Dit is de volgende informatie:

  • Wanneer en hoe de schoonmaak en het onderhoud van het luchtwassysteem door een deskundige gebeurt.
  • Wanneer en hoe de visuele controles en schoonmaak van het luchtwassysteem door de veehouder gebeurt.
  • Hoe de veehouder de waarden en instellingen van het luchtwassysteem, die bepalend zijn voor de goede werking, controleert.
  • Welke maatregelen de veehouder neemt wanneer de geregistreerde waarde afwijkt van de bandbreedte voor die parameter.

Dit laatste punt heeft te maken met het elektronisch monitoringssysteem. Wanneer een geregistreerde waarde niet binnen de bandbreedte ligt, moet de veehouder direct maatregelen nemen. In de gedragsvoorschriften moet daarom per parameter staan:

Het gaat niet alleen om de afwijking van elke afzonderlijke parameter. De veehouder moet ook de afwijkingen van de verschillende parameters in onderlinge samenhang bekijken.

Deze voorschriften horen bij de aanwezige luchtwasser. Dit betekent dat rekening is gehouden met het geïnstalleerde luchtwassysteem en met de specifieke bedrijfssituatie. Is er bijvoorbeeld een doseerinstallatie voor neutraliseren van de zuurgraad van het waswater dan moet dit ook in de gedragsvoorschriften staan.

Door wie?

De veehouder stelt deze gedragsvoorschriften op. Hij kan dit ook samen met of door de leverancier/installateur van de luchtwasser (laten) doen. Duidelijk moet zijn in welke gevallen:

  • de veehouder een externe deskundige inschakelt (en wie dit dan is).
  • de veehouder zelf actie onderneemt.

Onderhoudscontract

In de gedragsvoorschriften moet ook staan wie het onderhoud aan de luchtwasinstallatie uitvoert en wanneer. Welk onderhoud doet de veehouder zelf? Voor welk onderhoud is de inzet van een deskundige nodig?

In het onderhoudscontract staat de jaarlijkse controle en het onderhoud van het luchtwassysteem. In het contract staan de taken van de leverancier/deskundige partij, zoals het uitvoeren van een onderhoudsbeurt. Denk hierbij ook aan de halfjaarlijkse kalibratie van de pH- en EC-elektroden. Ook gaat het contract in op taken voor de gebruiker. Zoals de uitvoering van een regelmatige controle en het schoonmaken van de installatie.