Onderhoud filter

Voor het goed functioneren van een luchtwasser is regelmatig schoonmaken van het filter nodig. Soms is vervanging nodig.

Schoonmaken filtermateriaal

Om de luchtwasser goed te kunnen laten functioneren moet het filter (filterwand of filterpakket) regelmatig worden schoongemaakt. Met de lucht uit de stal worden allerlei deeltjes aangevoerd die in het filter kunnen ophopen waardoor de druk oploopt. Bij vooral biologische luchtwassystemen kan ook ophoping plaatsvinden door biomassagroei. Het gevolg hiervan is dat in het filter minder contactoppervlak beschikbaar is voor de overdracht van schadelijke stoffen uit de lucht naar het waswater. Uiteindelijk wordt het rendement van de wasser hierdoor slechter.

Regelmatig  reinigen van de filters is van groot belang. De leverancier zal aangeven hoe dit moet gebeuren. Niet alle filters zijn reinigbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor een biofilter. Dit filter moet worden vervangen.

Frequentie reiniging

In de systeembeschrijving staat de frequentie van schoonmaken van het filter. De frequentie verschilt per filter.

Drukval en energieverbruik

Een vervuilde luchtwasser geeft meestal ook meer weerstand waardoor het energieverbruik toeneemt. De ventilatoren moeten sneller draaien om de gewenste hoeveelheid lucht uit de stal af te voeren. Het regelmatig schoonmaken van het luchtwassysteem is daarom ook van het belang voor het energieverbruik. Het continu meten van de drukval geeft informatie over de noodzaak voor een reiniging van het filter.

Vervanging filtermateriaal biofilter

Schoonmaken van biofilters is niet nodig. Schoonmaken van het filtermateriaal is bij deze filters niet goed mogelijk of heeft geen nut. Bij deze filters is juist een regelmatige vervanging van het filtermateriaal nodig. In de systeembeschrijvingen staat of het filtermateriaal moet worden vervangen. Ook staat er hoe vaak dit moet.

Drukval en energieverbruik

Een vervuild biofilter vergroot de weerstand waardoor het energieverbruik toeneemt. Op een gegeven moment kan de weerstand zo groot zijn geworden dat de luchtopbrengst van de ventilatoren niet meer genoeg is om de vereiste ventilatiecapaciteit te bereiken. In dat geval moet het filterpakket in het biofilter meteen worden vervangen. Het continu meten van de drukval geeft informatie over de noodzaak voor een vervanging van het filter.

Filtermateriaal

Bij biofilters is de vulling van het filter aandachtspunt bij het onderhoud. Van nature klinkt het filtermateriaal in. Hierdoor kunnen openingen ontstaan waardoor ongezuiverde lucht weglekt (kortsluiting). Dit kan vooral voorkomen bij biofilterwanden in een gecombineerd luchtwassysteem. Bij het plaatsen van het biofilter wordt meestal al rekening gehouden met de natuurlijke inklinking. Het pakket filtermateriaal wordt hoger gemaakt dan de grootte van de instroomopeningen.

Soms is het nodig om het biofilter bij te vullen. Een voorraad filtermateriaal is dan handig om te hebben. De constructie moet zo zijn dat het bijvullen van het biofilter mogelijk is. Als de kolom filtermateriaal verticaal gezien uit één ruimte bestaat, kan deze vanaf bovenaf worden bijgevuld. Daarnaast kunnen in de filterwand door het inklinken gaten ontstaan. Ook deze gaten moeten met filtermateriaal worden bijgevuld.