Uitstaan waswaterpomp

Als de waswaterpomp gedurende een langere periode uitstaat, terwijl dit niet voor regulier onderhoud is, moet de veehouder dit melden als ongewoon voorval.

Het kan gebeuren dat de waswaterpomp gedurende meerdere uren uitstaat. Als dat niet voor regulier onderhoud volgens de gedragsvoorschriften gebeurt, is het een ongewoon voorval volgens artikel 17.1 van de Wet milieubeheer. Dat geldt ook als het onderhoud langer duurt dan is vastgelegd in de gedragsvoorschriften.

De veehouder moet het ongewoon voorval melden aan de gemeente. Dit staat in artikel 17.2, lid 1, Wet milieubeheer.

De toezichthouder kan achteraf aan de elektronische monitoring zien of deze regel is nageleefd.