Controle ventilatie

Een luchtwassysteem zuivert de lucht die uit een stal gaat. Deze lucht moet altijd via mechanische ventilatie worden afgevoerd. Daarom is het belangrijk om ook te controleren of de ventilatie goed werkt.

Alle lucht via de luchtwasser?

Belangrijk is om te controleren of alle stallucht ook daadwerkelijk via de luchtwasser naar buiten gaat. Als er een centraal luchtafvoerkanaal is, moet worden gecontroleerd of de juiste gedeelten van het dierenverblijf aan dit kanaal zijn gekoppeld. En of dit kanaal juist aan het luchtwassysteem is gekoppeld. Er mogen geen luchtlekken of andere uitblaasopeningen zijn. Alle lucht moet via het luchtwassysteem, door het filterpakket, uit te stal gaan.

Als een luchtwassysteem op een stal aanwezig is bij een diercategorie, waarbij het niet standaard is om de stal mechanisch te ventileren, moet er altijd onderdruk zijn. De grootte van de luchtinlaatopening moet dan automatisch zijn geregeld en afgestemd op de ventilatiebehoefte. Tijdens het controlebezoek moet dit worden beoordeeld. Verder mogen de toegangsdeuren niet langer open staan dan noodzakelijk is voor het doorlaten van personen, dieren en goederen.

Zijn er bypasses?

Vanwege de gebruikskosten voor het luchtwassysteem (zoals energie, zuur, afvoer spuiwater) is het aantrekkelijk om de luchtwasser niet aan te zetten. Wanneer de luchtwasser niet in werking is, moet de lucht via een andere weg de stal uit. Het komt voor dat in het centrale luchtafvoerkanaal achter de ventilatoren “bypasses” worden aangebracht die direct op de buitenlucht uitmonden. Deze extra uitlaattunnels kunnen met kleppen worden geopend en gesloten.

Het is daarom nodig om de ruimte tussen afdelingen en de ventilatoren (het centraal luchtafvoerkanaal) te controleren. En ook de ruimte tussen de ventilatoren en het filterpakket van de luchtwasser (de drukkamer). Zijn deze ruimten luchtdicht uitgevoerd? Met uitzondering van de toegestane openingen voor het in- en uitlaten van de lucht. Bij een luchtwassysteem met meer dan één filterpakket kan het nodig zijn om ook de ruimte tussen de filterpakketten te controleren.

Extra uitlaatopening
In de praktijk komt het voor dat er een extra uitlaatopening is. Bijvoorbeeld om bij uitval van de luchtwasser toch voldoende lucht uit het dierenverblijf te kunnen afvoeren. De dieren hebben dan zo min mogelijk last van een storing. Deze openingen moeten tijdens normaal gebruik gesloten zijn. In een 'normale' situatie mag de lucht alleen via het luchtwassysteem de stal uit gaan.
Wanneer deze noodvoorzieningen er zijn, moet er zekerheid zijn dat deze niet op de verkeerde momenten zijn geopend. Dit kan bijvoorbeeld met speciale maatregelen, zoals een bedieningsmechanisme en een registratie.