Controle uitvoering luchtwasser

De uitvoering van het luchtwassysteem is gebaseerd op de capaciteit. De capaciteit is bepaald op basis van de maximale ventilatiebehoefte. Deze staat in het dimensioneringsplan dat onderdeel is van de opleveringsverklaring.

In het dimensioneringsplan staan de specificaties van het luchtwassysteem. Deze zijn afgeleid van de systeembeschrijving. Met deze gegevens is tijdens de bouw- en opleveringscontrole eenvoudig te controleren of de daadwerkelijke uitvoering van het luchtwassysteem overeenkomt met de specificaties.

Aan de toezichthouder de taak om tijdens de controle na te gaan of de geplaatste luchtwasser in overeenstemming is met de specificaties. Hierbij gaat het dan over de uitvoering en de capaciteit. Ook is een beoordeling nodig van de stromingsrichting van de lucht ten opzichte van de waswaterstroom door de luchtwasser (gelijkstroom, dwarsstroom of tegenstroom).

Opleveringsverklaring

De capaciteit van de geplaatste luchtwasser is terug te vinden in de opleveringsverklaring. Deze verklaring overhandigt de leverancier aan de veehouder na de installatie van het luchtwassysteem.

Is er een luchtwasser van een ander luchtwassysteem is geplaatst dan in de omgevingsvergunning of melding staat? Dan kunnen de gegevens in de opleveringsverklaring worden gebruikt om vast te stellen welk type luchtwassysteem is geplaatst. Met deze gegevens kan de toezichthouder ook controleren of of de geplaatste luchtwasser voldoet aan de systeembeschrijving.