Vragen en antwoorden

Varkens groepshuisvesting

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over toepassing van de IPPC-richtlijn (nu RIE) bij veehouderijen.

IPPC staat voor Integrated Prevention Pollution and Control.

RIE staat voor Richtlijn industrïële emissies.