Inleiding

Op basis van de uitgevoerde analyse van de vergunningen en nader onderzoek naar mogelijke (verdergaande) technieken en maatregelen is in het onderzoek "Maatregelen fijnstof op- en overslag" een overzicht gemaakt van alle technieken, optimalisaties en maatregelen voor de beperking van stofemissies. Van alle omschreven technieken en maatregelen is een bondige uniforme factsheet opgesteld. De factsheets zijn onderverdeeld in drie typen:
  • techniek (onderverdeeld in de vijf hoofdactiviteiten: oppakken, opslag, storten, transport en bewerken),
  • optimalisatie van de genoemde technieken,
  • aanvullende maatregelen.

In het onderzoek is een verdiepingsslag gemaakt en een structurering aangebracht tussen technieken en maatregelen waarmee vergunningverleners en bedrijven geholpen en gestuurd worden bij het afwegingsproces van maatregelen. Het technieken- en maatregelenoverzicht geeft de vergunningverlener en de bedrijven verdergaande handvatten om na te denken over optimalisaties, aanvullende maatregelen of andere werkconcepten.

Daarnaast wordt in de methodiek een zekere hiërarchie tussen maatregelen aangebracht ten aanzien van stofemissies. Het geeft verdergaande structurering en noodzakelijke afwegingen om tot een uiteindelijke besluitvorming te kunnen komen. In de maatregelbeschrijving wordt aandacht besteed aan de kritische aspecten van de technieken en maatregelen. De factsheets kunnen gebruikers helpen bij een expliciete beoordeling wat in een specifieke situatie BBT is.