Geurklachten

Klachtenregistratiesysteem

De aanleiding voor toezicht en handhaving op geur zijn vaak geurklachten. Daarom is het van groot belang dat het bevoegd gezag een goed klachtenregistratiesysteem heeft. De NTA 9065 Meten en rekenen geur beschrijft waaraan een klachtenregistratie moet. Het gaat om onder meer om het registeren van de naam van de klager, tijdstip en weersomstandigheden.

Geurklacht mogelijk aanwijzing calamiteit

Een geurklacht kan een (eerste) aanwijzing zijn van een calamiteit. Is dit het geval, dan bezoekt de toezichthouder direct het bedrijf zelf in plaats van de klagers. De toezichthouder kan hierdoor snel vaststellen of er sprake is van een calamiteit of verkeerd handelen. Communiceer de gevolgen en te nemen acties aan de burgers om onrust te voorkomen. De handleiding geur gaat verder niet in op de wijze van handelen bij calamiteiten.

Terugkoppeling aan klager en communicatie met de burger

Burgers vragen zich bij geur vaak af of de geurstoffen schadelijk zijn voor hun gezondheid. Ook daarom is het zo belangrijk om zorgvuldig om te gaan met klachten over geur. Koppel altijd aan de klager terug wat het bevoegd gezag met de klacht doet. Als de klacht gegrond blijkt, is op meerdere momenten terugkoppeling nodig over het verdere verloop van de afhandeling.

Er zijn verschillende manieren om te communiceren met de burger:

 • Geurklachtentelefoon van bevoegd gezag en van bedrijf.
 • Websitepagina bij bevoegd gezag (en bedrijf), zowel voor incidenten als algemene informatie. (voorbeeld van algemene informatie is wel/geen risico bij geur van een bepaald type bedrijf).
 • Twitterbericht (bij geurincidenten).
 • Bijeenkomsten van bevoegd gezag (en bedrijf) en klagers als het gaat om een langdurende geuroverlast situatie. Klagers kunnen hun verhaal kwijt. Bevoegd gezag en bedrijf informeren over afwezigheid van gevaar van geroken geur in de omgeving.
 • Informatie verspreiden in de omgeving van een langdurige geuroverlast situatie.

Communicatie over een geurincident bestaat uit:

 • Wat is waar, wanneer en door welke oorzaak gebeurd?
 • Wat is de omvang van het getroffen gebied?
 • Wat zijn de (mogelijke) gevolgen voor de gezondheid?
 • Welke maatregelen neemt de overheid?
 • Welke maatregelen kan de bevolking zelf nemen?
 • Op welk tijdstip volgt verdere informatie?