Energiebesparingsonderzoek

Hier vindt u de handreiking voor het beoordelen van een energiebesparingsrapport. Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt een onderzoeksplicht voor zeer grootverbruikers. Het gaat hierbij om de bedrijven die op jaarbasis meer dan 10.000.000 kWh aan elektriciteit of 170.000 m3 aardgasequivalenten verbruiken. Nadat een bedrijf een energiebesparingsrapport heeft laten uitvoeren, moet de toezichthouder beoordelen of het rapport van voldoende kwaliteit is. Deze handleiding geeft handvatten die helpen bij deze beoordeling.

Dit document is opgezet voor de milieutoezichthouder van de Omgevingsdiensten. De handleiding is ook interessant voor het bedrijf dat een energiebesparingsonderzoek uitvoert of laat uitvoeren.

De Informatie voor de beoordeling van een energiebesparingsrapport bestaat uit een deel A (voorbereiding) en een deel B (beoordelen van het rapport). Deel A beschrijft de aandachtspunten bij het verlenen van de opdracht. Het richt zich vooral op de opdrachtgever en de energie-adviseur. Deel B beschrijft welke onderdelen het energiebesparingsrapport moet bevatten. De toezichthouder kan deel B raadplegen bij het beoordelen van het rapport. Ook voor de opdrachtgever en de energie-adviseur is deel B een handig hulpmiddel.

Naast deze handreiking stelt InfoMil ook een checklist beschikbaar die puntsgewijs de belangrijke punten aangeeft waaruit een goed en volledig energiebesparingsrapport moet bestaan. Deze kunt u los van de module gebruiken bij het beoordelen van het rapport.

In verschillende verplichte energie-audits (zoals in het kader van de Energy Efficiency Directive en MJA3) is energiebesparing voor vervoerrelevante activiteiten een verplicht onderdeel. Voor vervoer kunt u de Handreiking Vervoermanagement gebruiken
(Vervoermanagement - Kenniscentrum InfoMil). In deze handreiking wordt ook ingegaan op de zorgplicht van vervoerrelevante bedrijven in het kader de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

PDF

Leest u deze handreiking liever in Pdf-formaat? Onderaan de pagina vindt u een pdf-knop pdf-knop hiermee genereert u een pdf-document.