Warmtewisselaar

Warmtewisselaars reduceren de kosten voor de verwarming van stallen. Binnenkomende lucht wordt opgewarmd door de uitgaande ventilatielucht. De opgewarmde verse lucht wordt in de stal uitgeblazen. Stof in het condensatievocht en de aanhechting van stof aan de wanden geeft een reductie van de emissie van fijnstof.

Werkingsprincipe

In het condensatievocht dat zich vormt op de pakketten in de warmtewisselaar blijft stof achter. Samen met aanhechting van stof aan de wanden van de kanalen geeft dit een reductie van de emissie van fijnstof.

Bij een warmtewisselaar met stoffilter, wordt stof uitsluitend verwijderd door de stoffilter en niet meer via de wamtewisselaar.

Uitvoering

De warmtewisselaar bestaat uit een kast van isolerend materiaal waarin kunststof kanalen zijn geplaatst. De warmtewisselaar is uitgevoerd volgens het tegenstroomprincipe. De binnenkomende (koude) lucht stroomt door de kanalen. De uitgaande (warme) stallucht stroomt langs de buitenkant van de kanalen. Door de afkoeling van de uitgaande lucht ontstaat condens op de platen waaraan fijnstof blijft plakken. Totdat de maximale capaciteit van de warmtewisselaar(s) is bereikt, zijn de reguliere ventilatieopeningen gesloten. Alle ventilatielucht wordt via de wisselaar af- en aangevoerd. Daarna blijft de capaciteit door de warmtewisselaar op 100%. De warmtewisselaar staat meestal buiten naast de stal.

princpe www

Verwijderingsrendement

Het verwijderingsrendement voor fijnstof is afhankelijk van de capaciteit van de warmtewisselaar.

Overige milieueffecten

Voor ammoniak en geur is geen lagere emissiefactor vastgesteld. De warmtewisselaar die wordt toegepast bij de stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag reduceert ook de emissie van ammoniak. In combinatie met alle andere huisvestingssystemen levert de toepassing van deze warmtewisselaar geen extra reductie van ammoniakemissie op. Of het systeem een reductie geeft van de emissies van methaan en lachgas is niet bekend. Afhankelijk van de warmtevraag geeft een warmtewisselaar meer of minder besparing op het energieverbruik.

Toepasbaarheid

Een warmtewisselaar is toepasbaar voor alle pluimveecategorieën. Maar de warmtewisselaar is vooral interessant op bedrijven waar verwarming wordt gevraagd zoals vleeskuikenbedrijven. De warmtewisselaar vereist niet dat alle ventilatielucht via de warmtewisselaar wordt afgevoerd. Zo is de techniek ook toepasbaar in stallen zonder centrale afzuiging. Warmtewisselaars zijn goed in bestaande stallen in te bouwen.

Kosten

De buitenzijde van de kunststofkanalen in de warmtewisselaar moeten na iedere ronde en minimaal één keer per twee maanden worden gereinigd. Dit kost geringe arbeid (schoonspuiten met water). Afhankelijk van de warmtevraag geeft de warmtewisselaar een besparing op energiekosten. Het plaatsen van warmtewisselaars in bestaande stallen geeft circa 25% meerkosten ten opzichte van nieuwbouw.

Informatiebron

Livestock Research WUR, rapport 621: Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: validatie van een warmtewisselaar op vleeskuikenbedrijven en rapport 657: Emissies uit een vleeskuikenstal met strooiselbeluchting en warmtewisselaar.