Biofilter

In het filterpakket van een biofilter worden de in de ventilatielucht aanwezige geurcomponenten geabsorbeerd door de waterfilm en door bacteriën afgebroken en omgezet. Hierbij wordt ook stof afgevangen.

Uitvoering

Een biofilter, ook wel biobed genoemd, is een end of pipe techniek voor het verwijderen van geurcomponenten uit de ventilatielucht. Het biofilter is een bak met pakkingsmateriaal (filterpakket) dat wordt bevochtigd en waar van onder naar boven lucht doorheen wordt geleid. In het filterpakket worden de in de ventilatielucht aanwezige geurcomponenten geabsorbeerd door de waterfilm en door bacteriën afgebroken en omgezet. Het pakkingsmateriaal is van organische oorsprong, dit in tegenstelling tot de biologische luchtwasser. Pakkingsmateriaal is bijvoorbeeld: compost, boomschors, kokosvezels of turf.

Verwijderingsrendement

Het verwijderingsrendement voor fijnstof is 80%.

Overige milieueffecten

Een biofilter geeft afname van ammoniak (70%) en geur (45%).

Toepasbaarheid

Een biofilter is toepasbaar voor alle pluimveecategorieën waar centrale afzuiging wordt toegepast. Het systeem is goed in bestaande stallen in te bouwen. Dit kan zonder veel meerkosten ten opzichte van nieuwbouw. Fluctuaties in de stallucht hebben een grote invloed op de werking. Veel stof kan het filterpakket verstoppen.

Kosten

Periodiek moet het filtermateriaal worden vervangen. Dit hangt sterk samen met het type vulmateriaal en de samenstelling van de stallucht. Veel stof kan nadelige invloed hebben. De biofilter verbruikt zelf weinig energie. Het is vooral de drukval die de ventilator moet overwinnen die het energiegebruik bepaalt.

Informatiebron

  • Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: indicatieve evaluatie van biofiltratie als potentiële fijnstofreductietechniek, Livestock Research WUR, Rapport 313, september 2010 (herziene versie mei 2015).
  • Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: biofiltratie van ventilatielucht uit een mestdroogsysteem bij een leghennenstal, Livestock Research WUR, rapport 498, april 2012 (herziene versie mei 2015).

Zie ook