Negatieve ionisatie met coronadraden

Dit systeem bevat coronadraden (prikkeldraad) waar een negatieve hoogspanning op wordt gezet. Het fijnstof in de omgeving van de prikkeldraden ioniseert en slaat neer op geaarde oppervlakten in de stal.

Uitvoering

In de stal wordt prikkeldraad aangebracht. Het gaat om draden met 40 emitters per strekkende meter. Op het prikkeldraad wordt een spanning gezet van 30 kV met een lage stroom (Amperage).  Dit gebeurt met een  regelbare hoogspanningsgenerator. Rond de prikkeldraad ontstaat een elektrisch veld waarlangs elektronen worden uitgestoten. Het elektrisch veld transporteert en versnelt de elektronen waardoor deze de gasmoleculen waarmee ze botsen ioniseren. De negatieve ionen staan hun elektrische lading vervolgens af aan de stofdeeltjes in de lucht. De negatief geladen stofdeeltjes zullen gaan plakken aan geaarde oppervlakken en objecten.

De plafondplaten bestaan aan de stalzijde uit te aarden materiaal.

Verwijderingsrendement

Het reductiepercentage voor fijnstof is 52%. In het begin van de groeicyclus is de reductie hoger. Vanwege de dikkere stoflaag neemt de reductie af bij het ouder worden van de dieren.

Overige milieueffecten

In de onderzoeken naar ionisatie met negatieve coronadraden is geen effect waargenomen op de emissies van ammoniak, geur, methaan en lachgas. Het systeem geeft een geringe toename van het energieverbruik.

Toepasbaarheid

Het systeem is zonder veel meerkosten in bestaande stallen in te bouwen. De techniek is toepasbaar voor vleeskuikens (E 5). Dit omdat het stof ophoopt op geaarde oppervlakken en deze periodiek moeten kunnen worden schoongemaakt.

Kosten

De exploitatiekosten van negatieve ionisatie zijn nihil en bestaan uit een kleine toename van het elektriciteitsverbruik. De extra arbeidskosten zijn voor reiniging van de stal. Na elke ronde worden wanden, plafonds en objecten gereinigd van het aangehechte stof.

Informatiebron

Wageningen Livestock Research, Pilots naar de vermindering van fijnstofemissie uit pluimveestallen: het DUSTion systeem van Serutech-Agri en Optiklep  (rapport 1216).