Positieve ionisatie met ionisatie-units

Bij dit systeem zijn in de stal ionisatie-units geplaatst. Deze verspreiden positieve ionen in de stallucht. Door de positieve lading hechten de stofdeeltjes zich aan het geaarde oppervlak van de units. En daarnaast ook aan andere geaarde materialen in de stal.

Uitvoering

In de stal worden ionisatie-units geplaatst. Deze units hebben coronadraden en een collectoroppervlak. De units verspreiden positieve ionen. Op de units wordt een spanning gezet van 30 kV met een lage stroom (1,3 mA). De units zijn aangesloten op een voedingsapparaat met een maximaal vermogen van 18 Watt per unit.

De plafondplaten bestaan aan de stalzijde uit te aarden materiaal.

Verwijderingsrendement

Het reductiepercentage voor fijnstof is 16%.

Overige milieueffecten

In de onderzoeken is geen effect waargenomen op de emissies van ammoniak, geur, methaan en lachgas. Het systeem geeft een geringe toename van het energieverbruik.

Toepasbaarheid

De ionisatie-units zijn toepasbaar bij vleeskuikens.

Kosten

De exploitatiekosten  zijn nihil en bestaan uit een kleine toename van het elektriciteitsverbruik. De extra arbeidskosten zijn voor reiniging van de stal. Na elke ronde worden wanden, plafonds en objecten gereinigd van het aangehechte stof.

Informatiebron

Wageningen Livestock Research, Pilots naar de vermindering van fijnstofemissie uit pluimveestallen: PMX Agri van StaticAir (rapport 1215).