Droogfilterwand

De droogfilterwand is een end of pipe techniek voor het verwijderen van stofdeeltjes uit de ventilatielucht van pluimveestallen. De emissie van fijnstof wordt beperkt door de ventilatielucht door een V-vormige kunststofwand met openingen te voeren. Het systeem bestaat uit een dubbelwandig filter waartussen stofdeeltjes worden afgescheiden en door de zwaartekracht op de vloer ophopen. Het stof aan en onder het filter wordt verwijderd.

droogfilter principe

Uitvoering

De filterwand bestaat uit een dubbele kunststof wand voorzien van instroomgaten (voorzijde) en uitstroomgaten (achterzijde) met daartussen pijlvormige holle ruimtes. Het geheel is zo opgebouwd dat de binnenstromende lucht sterk van richting verandert voordat deze weer naar buiten stroomt. Kleinere deeltjes zullen geneigd zijn de luchtstromen te volgen. Grotere deeltjes vliegen uit de bocht  en botsen tegen de tweede filterwand. Door de zwaartekracht vallen de deeltjes naar beneden en worden uit de lucht verwijderd.

Filterwand

Het filter is geplaatst in een raamwerk waarmee een filterwand wordt opgebouwd. Deze wanden worden in een V-vorm opgesteld. De droogfilterwand wordt opgesteld tussen stalruimte en ventilator(en) in de gevel. Stallucht wordt door het creëren van onderdruk door het filter gevoerd.

Frame onder dakventilator

Het filter is geplaatst in een frame onder een dakventilator. Hiervoor is geen extra stalruimte nodig.frame met dakventilator

Verwijderingsrendement

Het verwijderingsrendement voor fijnstof is 40%.

Overige milieueffecten

Voor de emissies van ammoniak, geur, methaan en lachgas worden voor dit systeem geen reducties verwacht.

Toepasbaarheid

Deze techniek kan worden toegepast bij alle pluimveecategorieën, waar sprake is van:

  • lengteventilatie (filterwand)
  • nokventilatie (frame onder  dakventilator)

Het systeem is eenvoudig, kent geen mechanische risico’s of risico’s wat betreft de besturing en de daadwerkelijke toepassing is verifieerbaar voor derden. Het systeem is goed in bestaande stallen in te bouwen, maar vereist stalruimte of een aanbouw in geval filterwand. Het systeem “oogt” vies.

Kosten

Het systeem vraagt weinig onderhoud. Een wekelijkse controle op verstopping van de droogfilterwand volstaat. Daarnaast moet de droogfilterwand en vloer met een industriële stofzuiger minimaal één keer per maand worden gereinigd.

Informatiebron

Livestock Research WUR, Rapport 394: Fijnstofemissie uit stallen: validatie van een droogfilterfilterwand op leghennenbedrijven, juni 2011.