Zie ookCarcinogene stof (of kankerverwekkende stof)

Stoffen en mengsels die kanker veroorzaken of de incidentie van kanker doen toenemen.