Uitstel NSL-Rekentool 2013 en openstelling telefonische hotdesk

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 26 maart 2013.

Uitstel oplevering NSL-rekentool 2013
De NSL-rekentool 2013 is op 2 april nog niet beschikbaar. De oplevering wordt uitgesteld tot 15 april. Onze excuses voor het ongemak. Voor een eerste controle van uw invoergegevens kunt u de NSL- Rekentool 2012 gebruiken via http://www.nsl-monitoring.nl/.

De oplevering is vertraagd omdat het rekenhart voor SRM2 later beschikbaar komt en het voor 2 april niet lukt om de rekentool te actualiseren en daarnaast óók te valideren. Met de nieuwe planning is de Rekentool 2013, overeenkomstig de procesafspraken, ten minste vier weken voor de sluiting van de Monitoringstool beschikbaar voor controle van de invoerbestanden.

Helpdesk en openstelling tijdelijke telefonische helpdesk
Vanaf 2 april is de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil ook telefonisch te benaderen voor vragen over de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen ook nog steeds stellen via het vragenformulier.

Planning
De actuele planning is:

Planning

Wanneer

Monitoringsronde

15 april

Oplevering NSL-rekentool 2013 op http://www.nsl-monitoring.nl/

15 mei

Actualisatieperiode monitoringsronde 2013 sluit; wijzigen en accorderen van invoergegevens is niet meer mogelijk.

1 juli

Rekenresultaten monitoringsronde 2013 beschikbaar.