Sluiting Monitoringstool

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 3 juni 2013.

Sluiting Monitoringstool

De Monitoringstool is afgelopen vrijdag 31 mei om 17:00 gesloten. Het wijzigen en accorderen van invoergegevens voor monitoringsronde 2013 is nu dus niet meer mogelijk. In totaal hebben 135 partners geaccordeerd. Hartelijk dank voor uw inzet om de gegevens tijdig te actualiseren.

Start berekeningen Bureau Monitoring

Bureau Monitoring gaat na de sluiting aan de slag met (consistentie)controles van de invoergegevens en de berekeningen. Op 4 juli worden in de overleggroep de rekenresultaten gepresenteerd. Deze presentatie zal daarna aan alle NSL partners worden toegestuurd. De gevalideerde concentratieberekeningen zullen zo spoedig mogelijk daarna beschikbaar zijn achter de inlog op http://www.nsl-monitoring.nl/.

Ontwikkeling Monitoringstool 2014

In de zomer start Bureau Monitoring met de ontwikkeling van de Monitoringstool 2014. Net als vorig jaar zal de gebruikersgroep de mogelijkheid krijgen om verbeterpunten aan te dragen; de gebruikersgroep zal hiervoor eind juni bijeenkomen.

Ook de feedback die Bureau Monitoring tijdens de openstelling van de Monitoringstool heeft gekregen met betrekking tot verbeterpunten en wensen wordt meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de Monitoringstool.

Planning

De actuele planning is:

  • 4 juli: Rekenresultaten monitoringsronde 2013 beschikbaar voor NSL- Partners.
  • Medio juli: Gevalideerde concentratieberekeningen beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl
  • 1 okt: Streefddatum definitieve versie Monitoringsrapportage.

Vragen over de monitoring en de Monitoringstool

Op de website van InfoMil, vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

Met vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil via het vragenformulier.