Mag er vuurwerk liggen in de schappen van bijvoorbeeld een super- of bouwmarkt?

Vraag

Mag consumentenvuurwerk zonder opslagvoorzieningen liggen in de schappen van bijvoorbeeld een super- of bouwmarkt?

Antwoord

fop en scherts 1Ja, als het gaat om maximaal 200 kg  fop- en schertsvuurwerk dat is ingedeeld in categorie F1.

Fop- en schertsvuurwerk levert weinig gevaar en geluid op. Het gaat ook om vuurwerk dat in een besloten ruimte of zelfs binnen gebruikt kan worden.

In Bijlage II van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk is opgenomen om welke artikelen het gaat. Voorbeelden hiervan zijn sterretjes, trektouwtjes , knalerwten en Bengaalse fakkels.

Fop- en schertsvuurwerk mag het hele jaar verkocht en gebruikt worden. De leeftijdsgrens voor verkoop is 12 jaar.

Aandachtspunten

  • Het afgeven van consumentenvuurwerk waaronder ook fop- en schertsvuurwerk mag alleen vanuit een verkoopruimte die voldoet aan het Vuurwerkbesluit. Het afgeven door bijvoorbeeld een koeriersdienst is niet toegestaan.
  • Let er bij aankoop goed op dat het gaat om fop- en schertsvuurwerk van categorie F1 (Bengaalse fakkels en sterretjes kunnen wel categorie F2 zijn). Er zijn artikelen op de markt die ten onrechte als consumentenvuurwerk worden verkocht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om noodsignaalmiddelen. Het is verboden deze artikelen te gebruiken met een ander doel dan waarvoor het is gemaakt (noodsignalering).
  • Bedrijven die fop- en schertsvuurwerk verkopen moeten de verkoop en opslag melden aan het bevoegd gezag (de gemeente).
  • De aangegeven 200 kg gaat over de totale hoeveelheid inclusief eventuele voorraad in het magazijn.
  • Het is goed om als ouder toezicht te houden bij het gebruik van fop- en schertsvuurwerk door kinderen. Hierbij is het ook goed om rekening te houden dat er geen overlast is voor mens en dier.