Natuurlijke of zelfstandige ­momenten

In bijlage 10 van de Activiteitenregeling staat bij iedere maatregel of deze zich terugverdient, op een zelfstandig of natuurlijk moment.

Natuurlijke momenten

Sommige maatregelen verdienen zich alleen terug bij een natuurlijk moment. Bij een natuurlijk moment moet de drijver toch al kosten maken voor vernieuwing of reparatie. Alleen de extra kosten voor de energiezuinige maatregel tellen mee voor het bepalen van de terugverdientijd.

Een maatregel die zich op een natuurlijk moment terug verdient, is automatisch ook terug te verdienen op een zelfstandig moment.

Gepland natuurlijk moment

Een natuurlijk moment in een inrichting doet zich voor als de drijver een gepland of ongepland investeringsmoment heeft. Geplande investeringsmomenten zijn bijvoorbeeld:

  • Normaal preventief onderhoud (periodiek onderhoud van installaties en technieken)
  • Verbouwen
  • Vernieuwing
    • van verlichting, als de drijver toch al de oude verlichting uit het plafond haalt
    • verwarmingsinstallatie, als de oude ketel toch al aan vervanging toe is
  • Groot preventief onderhoud (zoals het stoppen van productieprocessen)
  • Oprichten, uitbreiden en/of veranderen van installaties en activiteiten binnen een inrichting (zoals nieuwbouw, uitbreiding bedrijfsactiviteiten, aanpassen van de bedrijfsformules)
  • Wijzigingen van eigendom en/of in bedrijf nemen van een gebouw (als de nieuwe eigenaar bij verhuizing, verkoop of aankoop van gebouwen het gebouw verbouwt of nieuwe apparaten of machines plaatst)

Ongepland natuurlijk moment

Ongeplande investeringsmomenten zijn bijvoorbeeld het kapot raken van installaties en technieken waardoor vernieuwing of reparatie nodig is.

Afspraken maken over een nieuwe maatregel

Het bevoegd gezag kan hier met de drijver van de inrichting afspraken over maken. Als ondanks de gemaakte afspraak een gepland onderhoud of een verbouwing niet doorgaat, dan is er geen natuurlijk moment meer. De afspraak is dan ook niet meer geldig.

Soms is er een reden om afspraken over natuurlijke momenten in maatewerkvoorschriften vast te leggen. Bijvoorbeeld als de drijver zich in het verleden niet aan afspraken hield. Als de drijver (ver)bouwt, kan het bevoegd gezag bij verlenen van de omgevingsvergunning (voor bouwen) de drijver wijzen op de energiebesparende maatregelen.

Zelfstandige momenten

Naast 'natuurlijke momenten' zijn er ook 'zelfstandige momenten'. Dit houdt in dat een maatregel zich op elk moment terugverdient binnen 5 jaar, ook als er geen natuurlijk moment is.

Als er op korte termijn een natuurlijk moment zal zijn, kan de (toch al rendabele) maatregel nog goedkoper. Het is dan redelijk dat het bevoegd gezag hiermee rekening houdt.