Berekening terugverdientijd

De terugverdientijd (tvt) geeft aan hoe lang het duurt voordat de drijver zijn geld terugverdient. De maatregelen op de erkende maatregelenlijst hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Bij sommige inrichtingen zal dit niet het geval zijn en wil de drijver de berekening zelf uitvoeren.

Dat kan met deze formule:
TVT = (I +F)/B

waarin:

  • TVT: de terugverdientijd in jaren is
  • I: de (meer)kosten zijn die u maakt voor de maatregel in euro's
  • F: de kosten voor het lenen van geld om de maatregel te nemen
  • B: Het geld dat u bespaart op elektriciteit (kilowattuur) en/of brandstof (nm3) door de maatregel

De berekening neemt de inflatie of verwachtingen over toekomstige prijsontwikkeling niet mee. Ook bij het bepalen van de kosten (F) en kostenbesparing (B) zijn de effecten op de te betalen vennootschapsbelasting geen onderdeel.

De formule is te vinden in bijlage 10a in de Activiteitenregeling. Deze treedt 1 augustus 2019 in werking.

De formule voor de terugverdientijd is nu al te vinden in de wijzigingsregeling.

Meer dan 5 jaar

Als de terugverdientijd van een enkele maatregel uitkomt op meer dan 5 jaar, dan hoeft de systematiek niet te vervallen. Als het om meer maatregelen gaat, kunt u besluiten de systematiek te laten vervallen en toe te zien volgens artikel 2.15.