Overzicht wijzigingen AIM

Het Activiteitenbesluit is met enige regelmaat gewijzigd. Deze wijzigingen zijn doorgaans ook van invloed op de ICT-tool bij het Activiteitenbesluit. De volgende wijzigingen zijn daarom aan de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) doorgevoerd:

Overzicht wijzigingen AIM
Datum release AIM Aanpassingen AIM in verband met
30 november  2023 Aanpassing berichtgeving over inwerkingtreding van de Omgevingswet.
1 juli 2023 Wijzigingen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling vanwege acualisatie energiebesparingsplicht en opmerkingen van gebruikers.
21 februari 2023 Wijziging verwachte datum inwerkingtreding Omgevingswet en aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers.
2 januari 2023 Herindelingen van gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
4 december 2022 Wijzigingen Activiteitenregeling voor asfaltcentrales en zeer zorgwekkende stoffen.
1 juli 2022 Wijzigingen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling vanwege tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken.
9 juni 2022 Wijziging Activiteitenbesluit in verband met implementatie tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen.
24 maart 2022 Herindeling van gemeenten Amsterdam en Weesp en verbeteringen naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers.
3 januari 2022 Herindelingen van gemeenten.
8 december 2021 Verbeteringen naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers.
1 augustus 2021 Wijzigingen Activiteitenregeling in verband met de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet en actualisatie.
14 juli 2021 Verbeteringen naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers.
4 januari 2021 Wijzigingen Activiteitenbesluit voor praktijken voor tandheelkunde en aanpassingen vanwege herindelingen van gemeenten en opmerkingen van gebruikers.
16 oktober 2020 Technische aanpassingen voor frequente gebruikers en verbeteringen naar aanleiding van digitale toegankelijkheidseisen en opmerkingen van gebruikers.
1 juli 2020 Wijzigingen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling vanwege PGS 31, NEN 1059 en aanpassingen in het overgangsrecht voor geur en de voorschriften over afvalscheiding.
12 december 2019 Correctie voor bedrijven die geen officieel adres hebben en verbeteringen.
19 november 2019 Verbeteringen om duidelijker te maken hoe de gebruiker moet inloggen.
1 oktober 2019 Wijzigingen Activiteitenbesluit in de informatieplicht voor biobrandstoffen.
1 augustus 2019 Wijzigingen Activiteitenregeling voor het berekenen van de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen.
1 juli 2019 Wijzigingen in de functionaliteit van de AIM en de AIM Admin (beheermodule) en wijzigingen Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling en Besluit omgevingsrecht in verband met reparaties en actualisatie van normen.
14 juni 2019 Wijzigingen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling voor grote stookinstallaties.
24 mei 2019 Wijzigingen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling in verband met de informatieplicht energiebesparing.
2 januari 2019 Gemeentelijke herindelingen en aanpassingen in grenzen van provincies per 1 januari 2019.
17 september 2018 Het toevoegen van de AIM MaatregelChecker voor professionals met voldoende kennis van het Activiteitenbesluit.
25 juni 2018 Implementatie Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en verbeteringen.
5 april 2018 Wijzigingen Activiteitenregeling in verband met de CO-meting van middelgrote stookinstallaties.
2 januari 2018 Wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling in verband met implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken en 3e lichting erkende maatregelen voor energiebesparing en verbeteringen.
1 oktober 2017 Wijzigingen Activiteitenregeling in verband met actualisatie NEN-normen en PGS-richtlijnen en intrekking van Besluit en Regeling kleiduivenschieten milieubeheer.
1 juli 2017 Wijzigingen Activiteitenregeling in erkende energiebesparende maatregelen en verbeteringen.
1 juni 2017 Wijzigingen Activiteitenbesluit in verband met gevarenaanduiding oplosmiddelen.
2 februari 2017 Wijzigingen Activiteitenbesluit in verband met de informatievoorziening over biobrandstoffen.
2 januari 2017 Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit naar aanleiding van reparaties 4e tranche, wijzigingen gasturbines en -motoren en verbeteringen.
5 september 2016 Betere aansluiting maatregeloverzichten op keuzes in AIM en andere verbeteringen.
26 maart 2016 Correcties en verbeteringen.
4 januari 2016 Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in het kader van de vierde tranche, nieuwe profielen en maatregeloverzichten en andere verbeteringen.
1 juli 2015 Wijzingen Besluit geluidhinder en Activiteitenbesluit in verband met de toelaatbare geluidbelasting bij woonschepen en verbeteringen.
1 maart 2015 Wijzigingen Besluit omgevingsrecht naar aanleiding van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen 2013 en verbeteringen.
29 januari 2015 Nieuw uiterlijk, nieuw internetadres, nieuw e-mailadres en verbeteringen.
1 januari 2015 Wijziging Activiteitenregeling in verband met vervallen van certificatieplicht voor bovengrondse afgewerkte olietanks.
15 juli 2014 Verbeteringen AIM, nieuwe tekst in knoppen (Vorige, Volgende en Later verder?) en verbetering navigatiestructuur.
1 maart 2014 Wijzigingen Activiteitenbesluit en Besluit omgevingsrecht naar aanleiding van Reparatiebesluit en verbeteringen.
1 januari 2014 Wijzigingen Activiteitenbesluit in verband met het vervallen van de handel in NOx-emissierechten en verbeteringen.
1 december 2013 Wijziging Activiteitenregeling in verband met actualisatie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).
1 juli 2013 Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in verband met wijzigingen Wet bibob.
4 januari 2013 Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in het kader van de derde tranche van de tweede fase, de implementatie van de Richtlijn industriële emissies en de inbouw van landbouwactiviteiten.
26 september 2012 Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit naar aanleiding van Reparatiebesluit en verbeteringen.
1 juli 2012 Wijzigingen Activiteitenbesluit vanwege aanpassing Vuurwerkbesluit en verbeteringen.
18 april 2012 Verbetering van de AIM. Grootste verandering is het tonen van de reden waarom een bedrijf een omgevingsvergunning milieu nodig heeft.
02 januari 2012 Wijzigingen Activiteitenbesluit voor het afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas.
4 oktober 2011 Kleine verbeteringen.
1 juli 2011 Wijzigingen Activiteitenbesluit door het Besluit lozen buiten inrichtingen.
6 januari 2011 Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in het kader van de tweede tranche van de tweede fase en het wijzigingsbesluit voor windturbines.
1 april 2010 Wijzigingen Activiteitenbesluit in verband met het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties.
6 januari 2010 Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in het kader van de eerste tranche van de tweede fase.