Wijzigingen Rav 12 december 2017

Op 12 december 2017 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2017, IENM/BSK-2017/281198, nr. 69963). Deze regeling trad op 13 december 2017 in werking.

Het gaat om complete vervanging van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij.

Wijzigingen Bijlage 1

Bijlage 1 van de Rav is op de volgende punten gewijzigd:

 • Luchtwassers zijn toegevoegd als emissiereducerende techniek voor de diercategorie Geiten (C).
 • De emissiefactoren van een aantal huisvestingssystemen binnen de hoofdcategorie Kippen (E) en Kalkoenen (F) zijn aangepast.
 • In de systeembeschrijvingen van kippen zijn waar mogelijk de ondergrenzen voor de bezetting geschrapt.
 • Voor het huisvestingssysteem BWL 2013.07 "Ligboxenstal met hellende V-vormige vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten, met centrale giergoot en mestschuif" is een definitieve emissiefactor vastgesteld.

Systeembeschrijvingen toegevoegd

De volgende nieuwe systeembeschrijvingen zijn toegevoegd:

 • BWL 2017.02 "Strooiselschuif"
 • BWL 2017.03 “Warmtewisselaar met stoffilters; 37% emissiereductie fijnstof”
 • BWL 2017.04 "Biothermisch drogen van pluimveemest met chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie"
 • BWL 2017.05 "Biothermisch drogen van pluimveemest met chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie"
 • BWL 2017.06 "Ligboxenstal voorzien van bolle rubberen matten (ca. 7% afschot) op betonnen roosters"
 • BWL 2017.07 ”Mechanisch geventileerde gesloten geitenstal"
 • BWL 2017.08 en BWL 2017.10 "Uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13/19 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.11 (vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar)"
 • BWL 2017.09 en BWL 2017.11"Uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13/19 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.15 (vleeskuikenstal met buizen­verwarming)"

Systeembeschrijvingen gewijzigd

De volgende systeembeschrijvingen zijn gewijzigd:

 • BWL 2010.13 "Stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar"
 • BWL 2011.02 "Warmtewisselaar; 31% emissiereductie fijnstof"
 • BWL 2012.03 "Warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijnstof"
 • BWL 2010.29.V2 "Droogfilterwand; 40% emissiereductie fijnstof"

Eindnoten

De eindnoten die een relatie hebben met fijnstof-reductie zijn in overeenstemming gebracht met de formulering in de lijst Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij (fijnstof lijst).

Tot slot wijzigde de opmaak van de tabel in bijlage 1, waardoor de tabel beter leesbaar is. In dit overzicht (pdf, 352 kB) zijn alle wijzigingen in rood aangegeven.

Bijlage 2 en 3 zijn niet gewijzigd.