Wijzigingen Rav 30 maart 2016

De Staatscourant publiceerde op 30 maart 2016 de wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Deze wijziging is sinds 31 maart 2016 in werking.

In de bijlagen van de Rav zijn volgende wijzigingen aangebracht:

Bijlage 1

 • Een aantal nieuwe versies van stalbeschrijvingen:
  BWL 2012.02.V3, BWL 2006.07.V2, BWL 2004.05.V4, BWL 2004.10.V3
 • D4: categorie D 4.2 "Schuine putwand in het mestkanaal" met voetnoot nummer 27 toegevoegd
 • Aanpassing voetnoot 22
 • Een aantal redactionele wijziging. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant

Bijlage 2

 • PAS-maatregel 2015-08-02: aangepaste voorwaarde voor toepassen maatregel beweiden.
 • PAS-maatregel 2015.03.02: reductiepercentage van D1.1 aangepast

Bijlage 3

 • Aanpassing formule zodat deze rekenkundig klopt:
  100% – V x ((100% – RV1) x (100% – RV2)) – K x ((100% – RK1) x (100% – RK2)).