Rav-wijziging 1 mei 2020

Op 1 mei 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2020, 23666). Deze regeling treedt op 1 juni 2020 in werking.

Aan artikel 2 de Rav is een nieuw lid 2 toegevoegd. Dit artikel bepaalt dat de emissiefactor van een emissiearm stalsysteem alleen geldt als het systeem is geleverd door degene die de metingen heeft laten beoordelen.

Emissiefactor

Deze wijziging voorkomt dat kopieën van emissiearme huisvestingssystemen worden gebruikt zonder dat de emissiefactor is gemeten.