Rav-wijziging 21 november 2020

Op 20 november 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd (Staatscourant 2020, 60022). Deze regeling treedt op 21 november 2020 in werking.

Wijziging bijlage 1

Bijlage 1 van de Rav is op een aantal punten gewijzigd:

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1)

De systeembeschrijving voor het huisvestingssysteem BWL 2010.34.V9 (A 1.13) is op verzoek van de fabrikant aangepast.

Chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie  (BWL 2010.26.V5, Rav-code A 4.4, C 1.1.3, C 2.1.3, C 3.1.3, D 1.1.14, D 1.2.15, D 1.3.11, D 2.3 en D 3.2.14)

De grens voor de maximale waarde van de geleidbaarheid van het waswater is op verzoek van de fabrikant aangepast

Additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag (E 6)

Naar aanleiding van een milieucontrole zijn de systeembeschrijvingen van de droogtunnels aangepast (BWL 2001.37.V1 (E 6.2), BWL 2005.06.V3 (E 6.4.1) en BWL 2007.09.V3 (E 6.4.2) . De wijziging verduidelijkt de eis hoe droogtunnels afgesloten moeten zijn van het dierenverblijf.

Additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof en ammoniak (E 7, F 6).

De systeembeschrijvingen BWL 2009.18.V2 (E 7.2), BWL 2020.04.V2 (E 7.16) en BWL 2020.05.V2 (E 7.17) zijn hiervoor aangepast. Vanwege veiligheid is het nu mogelijk  om een ionisatie-installatie tijdelijk automatisch uit te schakelen tijdens het vernevelen van water.

De systeembeschrijving BWL 2020.03.V2 (E 7.15, F 6.11) is aangepast. De omschrijving van het type en aantal koolstofborsteltjes is gewijzigd.