Rav-wijziging 17 december 2019

Op 17 december 2019 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2019, nr. 68350). Deze regeling treedt op 1 januari 2020 in werking.

Wijzigingen bijlage 1

Bijlage 1 van de Rav is op een aantal punten gewijzigd:

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1):

Varkens (D 1.1, D 3):

  • Drie nieuwe huisvestingssystemen met een voorlopige emissiefactor zijn opgenomen (BWL 2019.02, BWL 2019.03 en BWL 2019.04).

Pluimvee (E, F, G)

  • De beschrijving van het huisvestingssysteem BWL 2009.14 is op advies van de Technische Advies Pool aangepast.

Eindnoten

Eindnoot 11 (overdekte uitloop) is toegevoegd bij één huisvestingssysteem voor kippen (BWL 2017.01.V2) en bij vijf huisvestingssystemen voor kalkoenen. Eindnoot 11 is hier op aangepast.