Wijziging Rav 21 september 2016

Op 21 september 2016 is een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2016, nr. 49500). Deze regeling is op 1 oktober 2016 in werking getreden.

Bijlage 1 en 2 van de Rav zijn op de volgende punten gewijzigd:

Bijlage 1

  • Het opnemen van een definitieve emissiefactor voor een huisvestingssysteem voor melkrundvee.
  • Het actualiseren van de systeembeschrijvingen van een aantal luchtwassers'.
  • Het actualiseren van een systeembeschrijving van een additionele techniek voor emissiereductie van fijnstof.
  • Het actualiseren van een systeembeschrijving van een huisvestingssysteem met warmteheaters en de systeembeschrijvingen van volièrehuisvestingssystemen voor opfokhennen en -hanen.

Bijlage 2

  • Het herstellen van het onbedoeld vervallen van eindnoot 1.