Wijzigingen Rav 19 juli 2018

Op 19 juli 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2018, Nr. 39679 ). Deze regeling is sinds 20 juli 2018 in werking.

In deze wijziging zijn gedeeltes van de tabel in bijlage 1 vervangen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Vijf huisvestingssystemen voor melkrundvee (A 1) met een voorlopige emissiefactor  hebben eindnoot 28 gekregen.  Deze huisvestingssystemen  mogen niet meer worden gebouwd. Het gaat om BWL 2010.32 (A 1.11), BWL 2010.33 (A 1.12),  BWL 2010.36 (A 1.15),  BWL 2012.01 (A 1.16) en  BWL2012.02 (A 1.17).
  • Twee huisvestingssystemen voor melkrundvee hebben een definitieve emissiefactor gekregen, te weten BWL 2012.05 (A1.19) en BWL 2014.02 (A 1.27).
  • Drie huisvestingssystemen voor rundvee zijn opgenomen met een voorlopige emissiefactor BWL 2018.02 (A 1.31), BWL 2018.03 (A 1.32) en BWL 2018.04 (A 4.8).
  • Bij de diercategorie kraamzeugen is een nieuw huisvestingssysteem opgenomen BWL 2018.01 (D 1.2.20).
  • Bij pluimvee zijn twee nieuwe huisvestingssystemen opgenomen. Het gaat om BWL 2018.05 (E 7.12, F 6.8 en G 4.7) en BWL 2017.01.V2 bij F 1.8.
  • De eindnoten 11 en 28 zijn verduidelijkt.
  • Een aantal beschrijvingen van huisvestingssystemen verduidelijkt, te weten BWL 2013.04.V3 en BWL 2017.01.V2.
  • Alle versienummers van systeembeschrijvingen van luchtwassers aangepast. Luchtwassers mogen nu ook voor geurreductie bij geiten worden toegepast. De systeembeschrijving voor mechanisch geventileerde geitenstallen is hierop ook aangepast, BWL 2017.07.V1.

In dit overzicht (pdf, 275 kB) zijn alle wijzigingen in rood aangegeven. De blauwe achtergrond markeert de aanpassingen door wijziging van de Rav. De gele achtergrond toont de wijzigingen van de Rgv.

Bijlage 2 en 3 zijn niet gewijzigd.