Kan ik "permanent of daarmee vergelijkbaar gebruik" bij geurgevoelig object verder invullen?

Vraag

Biedt de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) de ruimte om de woorden "permanent of - daarmee vergelijkbaar gebruik" van het begrip geurgevoelig object zelf nader in te vullen in de gemeentelijke geurverordening?

Antwoord

Nee. De Wgv biedt die mogelijkheid niet. Artikel 1 Wgv, waarin de definitie met die woorden staat, is bepalend. De gemeente kan dit niet in de geurverordening uitwerken, invullen of beperken.

Als de gemeente dit wel zou doen, en het voor de rechter in een beroepszaak aan de orde komt, dan gaat de hogere regelgeving (de wet) altijd voor de lagere regelgeving (de verordening).

De gemeente zou wel met een beleidsregel het begrip kunnen invullen - zolang het binnen de defnitie past.

Meer over "permanent of - daarmee vergelijkbaar gebruik" leest u in Geurgevoelig object.