Additieven

Het is mogelijk om bepaalde middelen aan het waswater toe te voegen (additieven).

Zwavelzuur bij chemische wassers

Bij chemische luchtwassers is het verplicht om met zwavelzuur de zuurgraad van het waswater te verlagen. In de systeembeschrijvingen staat dat het waswater moet worden aangezuurd met zwavelzuur. Naast zwavelzuur zijn geen andere additieven (zuren) toegestaan.

Door het gebruik van additieven kunnen omzettingsprocessen plaatsvinden in het waswater die de werking van de luchtwasser negatief beïnvloeden of ongewenste bijeffecten hebben. Dit kan een negatief effect hebben op het rendement van de luchtwasser. Er kunnen ook andere emissies ontstaan die schadelijk zijn voor het milieu.

Zuur of base bij biologische luchtwassers

Bij biologische luchtwassers kan een additief aan het waswater worden toegevoegd. Dit gebeurt om de zuurgraad te reguleren wanneer deze buiten de vereiste bandbreedte komt. Een zuur (zwavelzuur) wordt toegevoegd om de zuurgraad te verlagen. Bij een te lage zuurgraad wordt een base (bicarbonaat/natronloog) toegevoegd. Het toevoegen van de genoemde additieven is toegestaan bij alle biologische luchtwassers.

Vlokmiddel

Het toevoegen van vlokmiddel gebeurt om vuil te verwijderen uit het waswater te kunnen halen. Het gaat hier om het filteren van vervuild water. Hiermee wordt verontreiniging als stof en andere kleine deeltjes verwijderd om verstopping in de pomp, sproeileiding en sproeikoppen te voorkomen. De toevoeging van het vlokmiddel hoort onderdeel te zijn van het luchtwassysteem. Dat betekent dat dit in de systeembeschrijving moet staan.