Verwijderen vuil

Om verstoppingen in de waswaterpomp, sproeileiding en sproeikoppen te voorkomen, kan het vuil uit het waswater worden gehaald.  Het gaat dan om de zwevende delen (gesuspendeerd materiaal) in het waswater. Na verwijdering van vuil wordt het waswater teruggeleid naar de wasser. Dit is de normale (re)circulatie van het waswater. Dit past binnen de systeembeschrijvingen en is toegestaan.

Filter

Vuil kan worden verwijderd met een (zelfreinigend) vuilfilter. Dit filter zit in de aanzuigleiding van de circulatiepomp en heeft een maaswijdte die niet groter is dan de openingen in de sproeikoppen. De filter kan ook in de waswateropvangbak zitten. Dit filterpakket is dan volledig ondergedompeld in het waswater.

Waswateropvangbak

Door gebruik te maken van een grote waswateropvangbak met verschillende tussenschotten, kan het vuil bezinken. In deze bak stroomt het waswater afwisselend over een tussenschot heen of onder een tussenschot door. Doordat delen van het waswater in deze bak in rust zijn, krijgt het vuil de tijd om te bezinken naar de bodem van de bak. Dit vuil wordt regelmatig uit de bak verwijderd. Het nadeel van deze optie is dat een grote waswateropvangbak nodig is.

Vlokmiddel

Om het verwijderen van vuil uit het waswater te verbeteren kan een additief aan dit water worden toegevoegd. Een vlokmiddel wordt bijvoorbeeld gebruikt om (fijn) stof beter te laten bezinken. Dit proces kan plaatsvinden in een speciale bak. Voor een goed reinigingseffect is voldoende verblijftijd nodig. Ook moet het bezonken materiaal regelmatig uit de bak worden verwijderd. Het gaat hier om een bak die onderdeel is van het specifieke luchtwassysteem. In de  systeembeschrijving staan dan de eisen voor de uitvoering en gebruik (verblijftijd, reiniging).