Brief uitstel Rekentool en accordeerscherm

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 10 april 2012.

Rekentool en accordeerscherm
De herbouwde NSL-rekentool (versie 2011) is nog niet gereed. De oplevering wordt uitgesteld tot het einde van deze week. Onze excuses voor het ongemak. Het accordeerscherm is klaar en zal tegelijkertijd met de rekentool worden opengesteld.

Nieuwe versie Handleiding Monitoring NSL
De geactualiseerde versie van de Handleiding Monitoring NSL is aangevuld met informatie die u helpt bij het actualiseren van de gegevens in de Monitoringstool 2012. Vanaf 11 april kunt u de handleiding op de website van Infomil raadplegen.

Planning

Actuele planning
Datum Werkzaamheid
13 april Oplevering herbouwde NSL-rekentool 2011 op www.nsl-monitoring.nl + beschikbaar stellen accordeerscherm.
3e week april Oplevering NSL-rekentool 2012 (inclusief nieuwe generieke gegevens).
15 mei Actualisatieperiode monitoringsronde 2012 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk.
1 juli Rekenresultaten monitoringsronde 2012 beschikbaar.