1.3 Opbouw en leeswijzer

De onderwerpen zijn steeds volgens hetzelfde patroon uitgewerkt. De uitwerking gaat geleidelijk dieper op het onderwerp in. In de tabel 1.1 is de opbouw van de handreiking gegeven. De beginnende gebruikers kunnen inzicht verkrijgen in de modelleringswijze. Voor de rekenaar zijn mogelijke oplossingen bij valkuilen aangegeven. Voor de meer ervaren rekenaar is achtergrondinformatie beschikbaar met verwijzingen naar de theorie van het 'Paarse Boek''.

Tabel 1.1 Leeswijzer per onderwerp

Leeswijzer per onderwerp

Kop

Inhoud
Samenvatting

Kort overzicht en conclusies

Omschrijving

Algemeen, rekeneenheid, functie onderwerp in berekening

Keuze invoer

Modellering, theorie en opties voor keuze, aanbevelingen hoe om te gaan met lastige situaties

Invloed op de uitkomsten

Inhoudelijke beschrijving effecten, voorbeelden

Toelichting

Verdiepende theorie en koppeling met verspreidingstheorie