2.2 Omschrijving ruwheidslengte

De ruwheidslengte, symbool z0 [m], is een effectieve maat voor de hoeveelheid en hoogte van obstakels op de grond. De aanwezigheid van vegetatie, gebouwen en andere structuren is een belangrijke factor voor de verspreiding van stoffen in de atmosfeer: een ruw oppervlak veroorzaakt afremming van de wind aan de grond, waardoor een zekere mate van (mechanische) turbulentie wordt gegenereerd en zich een hoogte-afhankelijk windprofiel instelt. Andere benamingen voor ruwheidslengte zijn ‘ruwheid’, ‘terreinruwheid’, ‘ruwheidshoogte’ en ‘oppervlakteruwheid’.

In het nu volgende worden eerst adviezen gegeven voor het ‘normale’ gebruik van het NNM, dat wil zeggen voor een ruimtelijk beeld rond ‘gewone’ bronnen. Daarna worden adviezen gegeven voor meer specifieke toepassingen.