9.4 Invloed op de resultaten

Het gaat hier hier feitelijk om de toepassing van het NNM als kort-termijnmodel. Het NNM is zo opgezet dat uurgemiddelde concentraties berekend kunnen worden. Een opmerking over de nauwkeurigheid van het NNM voor uurgemiddelde concentraties is hier op zijn plaats. Onder goed gecontroleerde omstandigheden zoals tijdens validatiemetingen bij een geschikte bron kan het NNM een onzekerheid (uitgedrukt als variatiecoëfficiënt) vertonen van 25-100%. Afhankelijk van bronhoogte en weersomstandigheden.

In praktijk zijn de omstandigheden vaak verre van ideaal, zodat op een veel grotere onzekerheid gerekend moet worden. Daarom is het beslist aan te bevelen emissiebepalingen met snuffelploegen herhaald uit te voeren. Dat een verspreidingsmodel voor uurgemiddelde concentraties een beperkte nauwkeurigheid kent, moet niet als argument gehanteerd worden om op andere terreinen dan ook maar onnauwkeuriger te werken.