6.3 Keuze invoer pluimstijging

Het NNM berekent altijd zowel de thermische als de impuls-pluimstijging. Het NNM berekent door het invullen van de concrete warmte-inhoud, debiet en schoorsteendiameter automatisch de pluimstijging. Op voorwaarde dat de schoorsteen:

  • verticaal is opgesteld
  • een rond exemplaar is
  • geen speciale attributen zoals regenkappen heeft
  • zonder dat er andere belemmerende omstandigheden zijn.

Het is belangrijk dat de gebruiker de uitstootparameters zo goed mogelijk opgeeft.

Op deze pagina's wordt aangegeven hoe de parameters voor een ‘normale schoorsteen’ zo goed mogelijk gekozen kunnen worden. Vervolgens wordt ingegaan op lastige en afwijkende situaties.

De volgende invoerparameters zijn van belang voor pluimstijging:

  • schoorsteenhoogte
  • emissietemperatuur
  • schoorsteendiameter
  • warmte-inhoud
  • debiet
  • kenmerken van de uitstroomopening (binnen- en buitendiameter)

De parameters worden in de volgende pagina's toegelicht.