Kan een aardgasvrije inrichting voldoen aan de plicht tot energiebesparing?

Vraag

Kan een aardgasvrije inrichting voldoen aan de plicht tot energiebesparing?

Antwoord

Ja, de inrichting kan voldoen aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

De aardgasloze inrichting kan niet alle erkende maatregelen op de lijst nemen. Ze gebruiken immers geen gas, dus maatregelen die uitgaan van gasgestookte technieken vallen af.

Het is belangrijk om te realiseren dat de maatregelen van de erkende maatregelenlijst (bijlage 10 van de Activiteitenregeling) niet verplicht zijn. De inrichting mag ook op een andere manier aan de energiebesparingsplicht voldoen.

Dat betekent dat de drijver ook voor energiebesparende maatregelen mag kiezen die een langere terugverdientijd hebben dan 5 jaar. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een verwarmingsmethode op een andere energiebron dan aardgas.

Een goede voorlichting door de installateur voor de beste (energiezuinige) oplossing is daarbij van belang.

De drijver van de inrichting en het bevoegd gezag doen er goed aan om kennis te nemen van de beleidsplannen over de energietransitie in de gemeente.