Is het mogelijk om aanvullende maatwerkvoorschriften te stellen op basis van de zorgplicht?

Vraag

Kan er een aanvullend maatwerkvoorschrift energiebesparing gesteld worden op basis van de zorgplicht?

Antwoord

Nee, dit is niet toegestaan. De besparingsverplichting is in artikel 2.15 uitputtend geregeld (zowel klein-, midden-, en grootverbruikers zijn benoemd in artikel 2.15).

Door die uitputtendheid is het stellen van (aanvullende) maatwerkvoorschriften op basis van de zorgplicht niet toegestaan. Dit mag zelfs niet voor kleinverbruikers.

Meer informatie over het stellen van maatwerkvoorschriften is te vinden op de pagina 'Maatwerkmogelijkheden'.