Hoe moet het bevoegd gezag omgaan met lege gebouwen?

Vraag

Hoe moet het bevoegd gezag omgaan met lege gebouwen?

Antwoord

Het bevoegd gezag moet eerst nagaan of de terugverdientijd 5 jaar of minder is. Bij een leeg gebouw zal er nauwelijks energieverbruik zijn waardoor de terugverdientijd lang is.