Moet een inrichting die gebruik maakt van stadswarmte ook voldoen aan de plicht tot energiebesparing?

Vraag

Moet een inrichting die gebruik maakt van stadswarmte ook voldoen aan de plicht tot energiebesparing?

Antwoord

Ja, in het Activiteitenbesluit staat: aardgasequivalenten. Elk energieverbruik telt dus mee in de bepaling of het om een klein-, midden- of grootverbruiker gaat.

De rekenmethodiek gaat uit van de aardgasprijs. De tarieven van stadverwarming liggen hoger dan de aardgasprijs. Hierdoor zullen besparende maatregelen zich sneller terugverdienen. De erkende maatregelenlijst is ook bij gebruik van stadswarmte goed bruikbaar.