Mag het bevoegd gezag informatie over het jaarlijkse energieverbruik verlangen?

Vraag

Mag het bevoegd gezag informatie over het jaarlijkse energieverbruik verlangen?

Antwoord

Ja, deze informatie is namelijk nodig om te bepalen of het om een klein-, middelgrote of grootverbruiker gaat. Hierbij wordt uitgegaan van het energieverbruik in enig kalenderjaar (elektriciteit, aardgas(equivalent)):

Tabel
Soort verbruiker Energieverbruik
Kleinverbruiker minder dan 50.000 kWh en
minder dan 25.000 m3  (a.e.)
Middelgrote verbruiker 50.000 kWh - 200.000 kWh of
25.000 m3 tot 75.000 m3 (a.e.)
Grootverbruiker minimaal 200.000 kWh of
minimaal 75.000 m3 (a.e.)

De toezichthouder is volgens artikel 5.13,  5.16 en 5.17 van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd om:

  • inlichtingen te vorderen
  • inzage te vorderen van zakelijke gegevens en documenten

De ondernemer is verplicht de toezichthouder medewerking te verlenen.

Zie voor meer informatie Informatieblad – deel I – benodigde gegevens.

Zelf opgewekte energie (hernieuwbare energie) telt mee bij het bepalen van het energieverbruik.