Moet de drijver aan de informatieplicht voldoen als het al een energiebesparingsonderzoek aanleverde?

Vraag

Moet de drijver aan de informatieplicht voldoen als het al een energiebesparingsonderzoek aanleverde?

Antwoord

Ja, een inrichting moet dan ook rapporteren welke maatregelen zijn uitgevoerd.

Het onderzoek is te zien als een voorbereiding op de informatieplicht. In een energiebesparingsonderzoek is opgenomen welke maatregelen een inrichting kan nemen. De informatieplicht gaat over maatregelen die al aanwezig zijn. Waarmee het ook duidelijk is welke maatregelen de drijver nog moet nemen.