Hoe leeft de drijver de energiebesparingsplicht na?

Vraag

Hoe leeft de drijver de energiebesparingsplicht na?

Antwoord

Dit kan op twee manieren.

  1. Het toepassen van de erkende maatregelen voor energiebesparing (die van toepassing zijn). Voor 19 bedrijfstakken is een lijst met erkende maatregelen beschikbaar. De drijver mag ook een alternatieve maatregel nemen. Deze maatregel heeft minimaal dezelfde energieprestatie als de maatregel die het vervangt. Het bevoegd gezag beoordeelt achteraf of sprake is van een passend alternatief voor de erkende maatregel.
  2. Het nemen van energiebesparende maatregelen op basis van de energiebesparingsplicht (artikel 2.15, eerste lid). Naast de erkende maatregelen voor energiebesparing zijn er ook andere maatregelen op de markt beschikbaar.

Vanaf 1 juli  2019 is in de Activiteitenregeling een uniforme rekenformule beschikbaar voor het berekenen van de terugverdientijd. In de conceptregeling (pdf, 495 kB) is deze al te vinden in bijlage 10a .

Zie voor meer informatie de handreiking voor erkende maatregelen en het informatieblad toezicht op erkende maatregelen.