Kan het bevoegd gezag de eigenaar van een gebouw aanschrijven bij snel wisselende huurders?

Vraag

Kan het bevoegd gezag de eigenaar van een gebouw aanschrijven bij snel wisselende huurders?

Antwoord

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. In wetgeving is niet aangegeven wie in zulke gevallen de drijver van de inrichting is. De persoon die bij machte is de situatie te veranderen, is meestal de drijver. Als het bevoegd gezag de eigenaar als drijver ziet, kan het inderdaad de eigenaar aanschrijven.

De situatie kan duidelijk worden door in het huurcontract op te nemen wie verantwoordelijk is voor (gebouwgebonden) maatregelen.

Als er een huurder is, kan deze de eigenaar machtigen het rapportagesysteem in te vullen.

Meer informatie over de drijver van de inrichting en zijn verantwoordelijkheid binnen de Wet milieubeheer staat op de pagina Inrichting, huurder en verhuurder.